Vernostný program

Vitajte vo vernostnom programe hravého detského obchodu Ježko Bežko!

 

Zbieranie bodov

Po registrácii na našej stránke automaticky získavate zľavu 5 % na všetky Vaše budúce nákupy!

Čím viac budete u nás nakupovať, tým väčšia zľava Vám bude automaticky platiť. Zľava sa prepočítava za nákupy za posledných 365 dní. 

Ak nakúpite tovar za viac ako 200 eur (bez DPH), zvýši sa Vaša zľava na 6 %. 

Ak za 300 eur (bez DPH), zľava bude 7 %. 

Ak za 400 eur (bez DPH), zľava bude 8 %. 

Ak za 500 eur (bez DPH), zľava bude 9 %. 

Ak u nás nakúpite za viac ako 600 eur (bez DPH), Vaša zľava bude až 10 %! 

Zľava sa automaticky vypočítava za nákupy za posledných 12 mesiacov. 

Zľava platí len na vyplatený tovar a pri vrátení tovaru sa automaticky zníži. 

 

Veríme, že sa Vám náš vernostný systém páči a aj takto Vám chceme poďakovať za to, že nás máte radi, a že u nás nakupujete. 

 
 

PRAVIDLÁ VERNOSTNÉHO PROGRAMU

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Spoločnosť BAGPIPERS, s. r. o. so sídlom Sinokvetná 1569/21, 821 05 Bratislava, IČO: 51 286 955, IČ DPH: SK2120669969, DIČ: 2120669969, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 125510/B (ďalej len „Predávajúci") ako prevádzkovateľ elektronického obchodu jezkobezko.sk a predajne Ježko Bežko na adrese Nevädzova 6, 821 01 Bratislava, poskytuje svojim zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi možnosť zapojiť sa do vernostného programu (ďalej len „Program").
 3. Cieľom a účelom Programu je budovať úzky vzťah medzi Predávajúcim a jeho zákazníkmi, upevniť vernosť týchto zákazníkov a ponúknuť členom Programu špeciálne možnosti, zľavy, podporu a informácie.
 4. Tieto pravidlá Programu (ďalej len „Pravidlá“) určujú podmienky účasti v Programe, výhody, zľavy a možnosti, ktoré môžu účastníci Programu využívať.
 5. Slová v týchto Pravidlách začínajúce s veľkým začiatočným písmenom majú rovnaký význam ako im priraďujú všeobecné obchodné podmienky.
 6. Tieto Pravidlá sú pre účastníkov Programu záväzné.
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Pravidlá kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Akékoľvek zmeny týchto Pravidiel nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle jezkobezko.sk. Každý účastník Programu, ktorý nebude so zmenami súhlasiť má kedykoľvek možnosť požiadať o zrušenie svojej účasti v Programe.

 

 1. Účasť v Programe

 

 1. Účastníkom Programu sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony, ktorá je spotrebiteľom.
 2. Účasť v Programe vzniká registráciou v elektronickom obchode Predávajúceho jezkobezko.sk alebo osobnou registráciou v predajni Ježko Bežko.
 3. Registračný formulár musí byť vyplnený úplne a správne a záujemca o účasť v Programe v ňom potvrdí, že súhlasí s týmito Pravidlami.
 4. Účastník Programu je povinný Predávajúceho informovať o každej zmene osobných údajov, ktoré zadal pri registrácii.
 5. Účastník Programu môže kedykoľvek svoju účasť v Programe zrušiť žiadosťou zaslanou na info@jezkobezko.sk. Predávajúci v takom prípade zruší účasť v Programe do 5 pracovných dní od obdržania žiadosti.
 6. Predávajúci je oprávnený účasť v Programe ukončiť, ak účastník porušuje tieto Pravidlá a to s okamžitou účinnosťou.
 7. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek rozhodnúť o ukončení Programu, o čom je povinný účastníkov Programu informovať najmenej 30 kalendárnych dní vopred na webovom sídle jezkobezko.sk.

 

 • Výhody Programu

 

 1. Každý účastník Programu získava automaticky nárok na zľavu vo výške 5% z kúpnej ceny Tovaru.
 2. Následne sa účastníkovi Programu spočítava kúpna cena ním zakúpeného Tovaru za posledných 12 kalendárnych mesiacov a podľa jej výšku má nárok na zľavu vo výške:

7 % z kúpnej ceny Tovaru ak hodnota Tovaru presiahnu sumu 300 EUR bez DPH,

8 % z kúpnej ceny Tovaru ak hodnota Tovaru presiahnu sumu 400 EUR bez DPH,

9 % z kúpnej ceny Tovaru ak hodnota Tovaru presiahnu sumu 500 EUR bez DPH,

10 % z kúpnej ceny Tovaru ak hodnota Tovaru presiahnu sumu 600 EUR bez DPH.

 1. Hodnota Tovaru, ktorý účastník Programu vrátil Predávajúcemu v dôsledku odstúpenia od Zmluvy, sa nezapočítava. 
 2. Každý účastník Programu je oprávnený využívať všetky ďalšie služby a benefity Programu, ktorých aktuálny rozsah je vždy dostupný na webovom sídle jezkobezko.sk, a ktorý Predávajúci pravidelne prispôsobuje potrebám a požiadavkám účastníkov Programu.
 3. Ak účastník Programu pri svojej registrácii uvedie krstné meno a mesiac a rok narodenia svojho dieťaťa, doručí mu Predávajúci e-mailom podmienky uplatnenie zľavy vo výške 10 % z kúpnej ceny Tovaru počas kalendárneho mesiaca, v ktorom má toto jeho dieťa narodeniny. Predávajúci nespracúva osobné údaje dieťaťa účastníka Programu na žiadne iné účely.
 4. Účastník Programu môže Predávajúcemu udeliť svoj súhlas so zasielaním newslettra. Bez súhlasu účastníka Programu mu môže Predávajúci zasielať iba také marketingové informácie, ktoré spadajú pod priamy marketing.